długość trasy zaznaczonej na czerwono - około 7800m
die Länge der auf rot markierten Strecke beträgt ca. 7800m