długość trasy zaznaczonej na czerwono - około 6600m
die Länge der auf rot markierten Strecke beträgt ca. 6600m